HABERLER

Öğretmen Eğitimleri Başladı"

17. Geleneksel Eğitim Sempozyumu kitabı"

9-21 Nisan 2018 ECNAIS Konferansı"

ECNAIS tarafından 19-21 Nisan 2018 tarihlerinde Kiev,Ukrayna’da gerçekleştirilecek konferansa ilişkin ekler aşağıda paylaşılmıştır.   EKLER KIEV_introduction_final Programme ECNAIS Conference

17. Geleneksel Eğitim Sempozyumu Anasalon Videoları"

1.      XVII. Geleneksel Eğitim Sempozyumu Açılış Konuşmaları - F. Nurullah DAL          http://www.vitaminogretmen.com/videolar/1887 2.     XVII. Geleneksel Eğitim Sempozyumu Açılış Konuşmaları - Dr. İsmet YILMAZ          http://www.vitaminogretmen.com/videolar/1888 3.     Derdimizin Adı: Değerlendirmeyi Değerlendirmek - Prof. Dr. Ziya SELÇUK         http://www.vitaminogretmen.com/videolar/1892 4.     Başka Türlüsü de Mümkün - Dr. Yılmaz ARGÜDEN         http://www.vitaminogretmen.com/videolar/1889 5.     Yükseköğretim Kurumlarına Geçiş Sisteminin Arka Planı - Prof. Dr. Ömer AÇIKGÖZ         http://www.vitaminogretmen.com/videolar/1890 6.     Avrupadaki Özel Okullar ve Öğrenci Değerlendirmesi - Otonomi ve Sorumluluk         http://www.vitaminogretmen.com/videolar/1891 7.     Eğitim Süreçlerindeki Ölçme Değerlendirme Uygulamaları – PANEL         http://www.vitaminogretmen.com/videolar/1893 8.     Türkiye'de ve Dünyada Değerlendirme Sistemlerinin Eğitime Etkisi - Prof. Dr. İlber ORTAYLI         http://www.vitaminogretmen.com/videolar/1894 9.     Yeni Sınav Sistemi - Doç. Dr. Bayram ÇETİN         http://www.vitaminogretmen.com/videolar/1895 10.   Ekonominin Eğitim Açığı, Eğitimin Ekonomi Açığı - Zekeriya YILDIRIM         http://www.vitaminogretmen.com/videolar/1896 11.   Farklı Perspektiflerden Değerlendirme Yaklaşımları – PANEL        http://www.vitaminogretmen.com/videolar/1897 12.   Ortaöğretimde Başarının Uluslararası Program ve Sınavlarla Değerlendirilmesi ve Yurtdışı Üniversite Kabulleri – PANEL         http://www.vitaminogretmen.com/videolar/1898 13.   Eğitimde Stres Yönetimi - Prof. Dr. Nevzat TARHAN         http://www.vitaminogretmen.com/videolar/1899 14.   XVII. Geleneksel Eğitim Sempozyumu Kapanış Konuşması - F. Nurullah DAL         http://www.vitaminogretmen.com/videolar/1900 15.   Geniş Ölçekli Testlerden Özel Sonuçlar – ÇALIŞTAY         http://www.vitaminogretmen.com/videolar/1901 16.   Değerlendirmeye Değer Katmak - İleri Düzey Ölçme Değerlendirme Yaklaşımları için Öğretmen Yeterliklerini Birlikte Dönüştürelim         http://www.vitaminogretmen.com/videolar/1902

17.Antalya Eğitim Sempozyumu Sonuç Bildirgesi"

Türkiye Özel Okullar Derneği tarafından düzenlenen “Türkiye’de ve Dünyada Değerlendirme Sistemlerinin Eğitime Etkisi” temalı XVII. Geleneksel Eğitim Sempozyumu 31 Ocak – 2 Şubat 2018 tarihlerinde Antalya Kaya Riu Palazzo Otel’de gerçekleştirilmiştir.   Milli Eğitim Bakanımız Sayın Dr. İsmet YILMAZ, MEB Bürokratları, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi,  ECNAIS Genel Sekreteri, özel öğretim kurumlarını temsil eden dernek başkanları, yurtdışından gelen yabancı akademisyenler, ülkemizin önde gelen üniversitelerinden bilim insanları, eğitim uzmanları, yazılı ve görsel basın mensupları, özel okul kurucu, yönetici ve öğretmenlerinden oluşan 1300’ün üzerinde katılımcı ile gerçekleştirilen 17. Geleneksel Eğitim Sempozyumu’nun sonuç bildirgesi ektedir.   Bilgilerinizi rica ederim. Ek-1 Sonuç Bildirgesi

Kanada Eğitim Sistemi İnceleme Gezisi"

9-15 Nisan 2018 tarihleri arasında Kanada Eğitim Sistemi Mesleki İnceleme Gezisi düzenlenecektir. Kanada eğitim sistemi dünyadaki en başarılı eğitim sistemlerinden biridir. Yine Kanada; İngiltere, Amerika, Avustralya ve bunun gibi İngilizce konuşulan ülkeler arasında yer aldığından ülkemizden yurtdışında eğitim almak isteyen öğrenciler için öncelikli tercih edilen ve her geçen yıl popülerliği artan bir ülkedir. Eğitim en başından yani yuva sınıfından itibaren parasızdır ancak bunun yanı sıra özel okullar da bulunmaktadır. Bu okullar genellikle maddi durumu daha iyi ya da çocuklarının devletin verdiği eğitimin dışında yani özel ihtiyaçları doğrultusunda bir eğitim almasını isteyenler tarafından tercih edilmektedir. Yapacağımız gezimizde sizlere Kanada’nın eğitim sistemi ve kültürünü tanıtmayı hedefliyoruz. Bunun için Kanada’daki çeşitli okullarda inceleme ziyaretleri organize ederek gezimizi mümkün olduğunca zenginleştirmeye çalıştık. Bunun yanında, ülkemizde çok bilinmeyen ancak diğer gelişmiş ülkelerde oldukça yaygın olan alternatif okul sistemini de bu gezimizde sizlere tanıtacağız. Program çerçevesinde yapılacak olan ziyaretler sırasında gerçekleşecek workshop ve eğitim bilimleri hakkındaki toplantılar sayesinde katılımcılara birebir ve detaylı bilgi alma fırsatı sunuluyor. Yalnızca, özel öğretim kurumlarının Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerine açık olan program sırasında Ontario Eyaleti Eğitim Bakanlığı da ziyaret edilecek ve katılımcılara sertifika takdimi gerçekleştirilecektir. Mesleki ziyaretlerin ve toplantıların yanı sıra katılımcıların hoş bir Kanada seyahati geçirmelerine yönelik tarih, sanat, doğa ve alışveriş etkinlikleri de gezide yer almaktadır. Programın tamamı VIP hizmet kalitesinde organize edilmiştir. Türkiye’den Kanada’ya seyahat eden iş dünyasından seçkin ve özel gruplara yıllardır VIP hizmet sunan partner kuruluşlarımız ile birlikte hizmet sunulacaktır. Gezimizin sonunda katılımcılarımız Kanada eğitim sistemi hakkında birçok faydalı bilgi edinecek ve aynı zamanda Toronto şehrine ve çevresine ait güzellikleri görecekler ve bundan büyük keyif alacaklar.  Bu gezi karşılıklı deneyim paylaşımı yoluyla hem ülkemizin eğitim sistemine katkı sunacak hem de katılımcılarımızı bir nebze olsun iş stresinden çıkarıp onlara güzel zaman geçirmeyi sağlayacaktır. Detaylı Program İçeriği ve Ön Kayıt Formu linkte paylaşılmış olup, vize alım süreci ve organizasyonun sağlıklı işleyebilmesi amacıyla ön kayıt başvurunuzun 9 Şubat 2018, saat 17.00’a kadar tamamlaması gerekmektedir.   İlgili Linkler: Kanada Eğitim Sistemi İnceleme Gezisi Günlük Program Katılımcı Kayıt Formu

Temel Eğitim Sempozyumu Sonuç Bildirgesi"

Türkiye Özel Okullar Derneği VIII. Temel Eğitim Sempozyumu Sonuç Bildirgesi “Değerlendirmeye Dayalı Farklılaştırma” 2 Aralık 2017, İstanbul   Türkiye Özel Okullar Derneği Okul Öncesi Eğitimi ve İlkokul Komisyonu üyelerinin desteğiyle düzenlenen “Değerlendirmeye Dayalı Farklılaştırma” konulu VIII. Temel Eğitim Sempozyumu, 21 akademisyen ve uzmanın katkılarıyla üyemiz SAJEV Özel Küçük Prens Okulları’nda 2 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 650 civarında özel okul öncesi eğitimi kurumu ve ilkokulun yönetici ve öğretmenlerinin katıldığı sempozyumda; 2 konferans, 4 panel ve 14 çalıştayda “Değerlendirmeye Dayalı Farklılaştırma” teması aşağıda özetlendiği gibi farklı yönleriyle tartışılmıştır. Çocukların bireysel farklılıkları ve ilgi alanları eğitimde farklılaştırılmış program düzenlemelerini gerektirmektedir. Bireysel farklılıklar öğrenme stilleri, hazırbulunuşluk, ilgi, gibi özelliklerdir. Öğretim programlarının üç ögesi: içerik, süreç ve ürünün bunlara göre uyarlanması ise, farklılaştırma olarak kavramsallaştırılmaktadır. Farklılaştırma, kitle eğitiminden bireysel eğitime geçişe imkan sağlayan; sınıftaki öğrenci sayısının azaltılması, eğitimde esneklik anlayışının gelişmesi, teknolojinin etkin kullanımı ve de eşitliğin bireylere aynı içeriğin sunulması değil, onların ihtiyacı olan eğitimin sunulması olduğuna ilişkin zihniyet değişimiyle güçlenecek ve etkin hale gelecek bir öğretim yaklaşımıdır. Eğitim sürecinde bireysel farklılıkların belirlenip ona uygun eğitim-öğretim programlarının devreye sokulması eğitimden beklenen sonuçların alınmasını sağlayabilecektir. Farklılaştırmanın temelini, öğretmenin uygulama öncesi yapacağı tanılayıcı değerlendirme ile, uygulama sürecindeki biçimlendirici, ve sonundaki sonuç belirlemeye yönelik değerlendirmeler oluşturmaktadır. Öğrenme çıktılarını iyileştirmek için yapılan girişimlerin başarılı olabilmesi için kullanılan ölçme ve değerlendirme süreçlerinin duyuşsal boyutu da içerecek şekilde ve uzun vadeli AR-GE çalışmaları ile desteklenmesi önemlidir. Farklılaştırılmış öğretimin amacı,  öğrencinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek farklı öğrenme yaşantıları sunabilmektir. Bu amaçla iyi bir planlama yapabilmek için, öncelikle öğrenci gruplarının bildikleri, yapabildikleri,  sevdikleri, ihtiyaçları ve tercihleri saptanmalıdır. Bunun için öğretmenin araştırmacı öğretmen modelini benimseyerek farklılaştırmada eylem araştırması modelinin döngülerinden yararlanması ve “keşfet-öğret-değerlendir” döngüsü çerçevesinde hareket etmesi, ayrıca öğrencileri çok yönlü biçimde ve mümkün olduğunca kültüre duyarlı araçlarla değerlendirmesi gerekir. Farklılaştırma uygulamalarında sadece sonuçları değil aynı zamanda gelişim aşamaları da göz önünde tutulmalı, süreç ise değerlendirme kriterleri açısından veri olarak ele alınmalıdır. Böylece, bireyselleştirilmiş eğitim programı, tüm özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin uygun ortamda eğitim alma hakkını güvence altına alır. Değerlendirme, farklı zamanlarda ve farklı ortamlarda birden fazla kaynağa dayanarak öğrencilerin ne öğrendiği, nasıl öğrendiği ve öğrendiklerini nasıl sergilediği, uyguladığı, davranışa dönüştürdüğü hakkında kanıt toplama sürecidir. Klasik ölçme yöntemlerinin yanı sıra öğrencilerin günlük yaşamda kullandıkları becerilerin  ölçülmesine ve değerlendirilmesine yönelik çalışmalar da önemli olup sürecinin eğitim öğretim süreçlerinden bağımsız olmaması ve süreci yansıtması gerektirmektedir. Bu süreci, gelişim ve öğrenmenin gerçek kanıtlarını toplama sürecine dönüştürülebilmenin yolu, öğrenme içeriğini anlamlandırma, işleme ve ürün oluşturma sırasında öğrencilere bireysel farklılıklara duyarlı ve ihtiyaç odaklı, diğer bir deyişle farklılaştırılmış ölçme-değerlendirme ortamları, süreçleri, etkinlikleri ve araçları sunmaktır. Öğretmenler, öğretimi bireysel farklılıklara göre planlama ve düzenleme olanağı veren ‘Farklılaştırılmış Öğretim’, ‘Basamaklı Öğretim’, ‘Çoklu Zeka Kuramı’ ve ‘Proje Tabanlı Öğretim’ gibi yaklaşımları bilmeli ve kullanmalıdırlar. Çünkü bu yaklaşımlar, öğretimi bireysel farklılıklara göre yürütmenin yanı sıra öğretimi anlamlı, zevkli ve  eğlenceli hale getirmektedir. Öğrencilerin kendi yaratıcılıklarını ve not almayacaklarını bilerek özgürlüklerini ortaya çıkarabilecek farklılaştırılmış etkinliklere dahil edilmeleri, hayal güçlerini ve düşüncelerini geliştirebildikleri, karar verici olabildikleri ve kendi gelişimlerini takip edebildikleri ölçme değerlendirme yaklaşımlarının kullanılması ve yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bu çerçevede geleneksel değerlendirme yaklaşımlarının sınırlılıklarına alternatif olarak ortaya çıkan otantik değerlendirmeler sürecin keyifli ve sanatsal yollarla da değerlendirilmesini ve disiplinler üstü becerilerin geliştirilmesini de sağlar.

ECNAIS Konferansı / 23-25 Kasım, Çek Cumhuriyeti"

Sayın Kurucu, Kurucu Temsilcisi ve Kurum Müdürleri,  Üyesi olduğumuz ECNAIS tarafından 23-25 Kasım tarihlerinde Çek Cumhuriyeti’nde düzenlenecek “Eğitimde Kaynaştırma (Kaynaştırma Eğitimi), Tüm Öğrenciler İçin Eşit Kaynaştırma Eğitimlerinin Organizasyonunda Özel Okulların Rolü” temalı bir konferans gerçekleştirilecektir.  Konferansın programı ekte bilgilerinize sunulmuştur.  Katılmak isteyen okullarımız 20 Ekim 2017 tarihine kadar http://www.ecnais.org/event-registration adresinden online olarak kayıt yapılabilir.  Bilgilerinizi rica ederim.  EK-1 Davet Mektubu EK-1 Tanıtım Yazısı EK-1 Program
 1