HABERLER

Temel Eğitim Sempozyumu Sonuç Bildirgesi"

Türkiye Özel Okullar Derneği VIII. Temel Eğitim Sempozyumu Sonuç Bildirgesi “Değerlendirmeye Dayalı Farklılaştırma” 2 Aralık 2017, İstanbul   Türkiye Özel Okullar Derneği Okul Öncesi Eğitimi ve İlkokul Komisyonu üyelerinin desteğiyle düzenlenen “Değerlendirmeye Dayalı Farklılaştırma” konulu VIII. Temel Eğitim Sempozyumu, 21 akademisyen ve uzmanın katkılarıyla üyemiz SAJEV Özel Küçük Prens Okulları’nda 2 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 650 civarında özel okul öncesi eğitimi kurumu ve ilkokulun yönetici ve öğretmenlerinin katıldığı sempozyumda; 2 konferans, 4 panel ve 14 çalıştayda “Değerlendirmeye Dayalı Farklılaştırma” teması aşağıda özetlendiği gibi farklı yönleriyle tartışılmıştır. Çocukların bireysel farklılıkları ve ilgi alanları eğitimde farklılaştırılmış program düzenlemelerini gerektirmektedir. Bireysel farklılıklar öğrenme stilleri, hazırbulunuşluk, ilgi, gibi özelliklerdir. Öğretim programlarının üç ögesi: içerik, süreç ve ürünün bunlara göre uyarlanması ise, farklılaştırma olarak kavramsallaştırılmaktadır. Farklılaştırma, kitle eğitiminden bireysel eğitime geçişe imkan sağlayan; sınıftaki öğrenci sayısının azaltılması, eğitimde esneklik anlayışının gelişmesi, teknolojinin etkin kullanımı ve de eşitliğin bireylere aynı içeriğin sunulması değil, onların ihtiyacı olan eğitimin sunulması olduğuna ilişkin zihniyet değişimiyle güçlenecek ve etkin hale gelecek bir öğretim yaklaşımıdır. Eğitim sürecinde bireysel farklılıkların belirlenip ona uygun eğitim-öğretim programlarının devreye sokulması eğitimden beklenen sonuçların alınmasını sağlayabilecektir. Farklılaştırmanın temelini, öğretmenin uygulama öncesi yapacağı tanılayıcı değerlendirme ile, uygulama sürecindeki biçimlendirici, ve sonundaki sonuç belirlemeye yönelik değerlendirmeler oluşturmaktadır. Öğrenme çıktılarını iyileştirmek için yapılan girişimlerin başarılı olabilmesi için kullanılan ölçme ve değerlendirme süreçlerinin duyuşsal boyutu da içerecek şekilde ve uzun vadeli AR-GE çalışmaları ile desteklenmesi önemlidir. Farklılaştırılmış öğretimin amacı,  öğrencinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek farklı öğrenme yaşantıları sunabilmektir. Bu amaçla iyi bir planlama yapabilmek için, öncelikle öğrenci gruplarının bildikleri, yapabildikleri,  sevdikleri, ihtiyaçları ve tercihleri saptanmalıdır. Bunun için öğretmenin araştırmacı öğretmen modelini benimseyerek farklılaştırmada eylem araştırması modelinin döngülerinden yararlanması ve “keşfet-öğret-değerlendir” döngüsü çerçevesinde hareket etmesi, ayrıca öğrencileri çok yönlü biçimde ve mümkün olduğunca kültüre duyarlı araçlarla değerlendirmesi gerekir. Farklılaştırma uygulamalarında sadece sonuçları değil aynı zamanda gelişim aşamaları da göz önünde tutulmalı, süreç ise değerlendirme kriterleri açısından veri olarak ele alınmalıdır. Böylece, bireyselleştirilmiş eğitim programı, tüm özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin uygun ortamda eğitim alma hakkını güvence altına alır. Değerlendirme, farklı zamanlarda ve farklı ortamlarda birden fazla kaynağa dayanarak öğrencilerin ne öğrendiği, nasıl öğrendiği ve öğrendiklerini nasıl sergilediği, uyguladığı, davranışa dönüştürdüğü hakkında kanıt toplama sürecidir. Klasik ölçme yöntemlerinin yanı sıra öğrencilerin günlük yaşamda kullandıkları becerilerin  ölçülmesine ve değerlendirilmesine yönelik çalışmalar da önemli olup sürecinin eğitim öğretim süreçlerinden bağımsız olmaması ve süreci yansıtması gerektirmektedir. Bu süreci, gelişim ve öğrenmenin gerçek kanıtlarını toplama sürecine dönüştürülebilmenin yolu, öğrenme içeriğini anlamlandırma, işleme ve ürün oluşturma sırasında öğrencilere bireysel farklılıklara duyarlı ve ihtiyaç odaklı, diğer bir deyişle farklılaştırılmış ölçme-değerlendirme ortamları, süreçleri, etkinlikleri ve araçları sunmaktır. Öğretmenler, öğretimi bireysel farklılıklara göre planlama ve düzenleme olanağı veren ‘Farklılaştırılmış Öğretim’, ‘Basamaklı Öğretim’, ‘Çoklu Zeka Kuramı’ ve ‘Proje Tabanlı Öğretim’ gibi yaklaşımları bilmeli ve kullanmalıdırlar. Çünkü bu yaklaşımlar, öğretimi bireysel farklılıklara göre yürütmenin yanı sıra öğretimi anlamlı, zevkli ve  eğlenceli hale getirmektedir. Öğrencilerin kendi yaratıcılıklarını ve not almayacaklarını bilerek özgürlüklerini ortaya çıkarabilecek farklılaştırılmış etkinliklere dahil edilmeleri, hayal güçlerini ve düşüncelerini geliştirebildikleri, karar verici olabildikleri ve kendi gelişimlerini takip edebildikleri ölçme değerlendirme yaklaşımlarının kullanılması ve yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bu çerçevede geleneksel değerlendirme yaklaşımlarının sınırlılıklarına alternatif olarak ortaya çıkan otantik değerlendirmeler sürecin keyifli ve sanatsal yollarla da değerlendirilmesini ve disiplinler üstü becerilerin geliştirilmesini de sağlar.

ECNAIS Konferansı / 23-25 Kasım, Çek Cumhuriyeti"

Sayın Kurucu, Kurucu Temsilcisi ve Kurum Müdürleri,  Üyesi olduğumuz ECNAIS tarafından 23-25 Kasım tarihlerinde Çek Cumhuriyeti’nde düzenlenecek “Eğitimde Kaynaştırma (Kaynaştırma Eğitimi), Tüm Öğrenciler İçin Eşit Kaynaştırma Eğitimlerinin Organizasyonunda Özel Okulların Rolü” temalı bir konferans gerçekleştirilecektir.  Konferansın programı ekte bilgilerinize sunulmuştur.  Katılmak isteyen okullarımız 20 Ekim 2017 tarihine kadar http://www.ecnais.org/event-registration adresinden online olarak kayıt yapılabilir.  Bilgilerinizi rica ederim.  EK-1 Davet Mektubu EK-1 Tanıtım Yazısı EK-1 Program

MEC ÇÖZÜM: Taşıma ve İletme Sistemleri Çözümlerimiz: Portatif Merdiven Tırmanıcıları"

MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde çok katlı binalarda eğitim veren kurumların, bedensel engelli kişilerin erişilebilirliğini sağlayabilecek “Taşıma ve İletme Sistemleri”nin bulundurması gerekliliği belirtilmiştir. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/ozelogrkuryon_0/yonetmelik.pdf) http://mevzuat.meb.gov.tr/html/ozelogrkurstd_0/ozelogrkurstd.pdf MEC Çözüm olarak; Ülkemiz çapında yüzlerce devlet ve özel okullarda bedensel engelli kişilerin erişilebilirliğini, ekonomik ve hızlı çözümler üreterek çözdük. Çözüm arayan siz değerli okullarımızı da Portatif Merdiven Tırmanıcı çözümlerimizi sunmak için bekliyoruz. MEC Çözüm olarak erişilebilirlik hizmetlerimiz sadece “Taşıma ve Sistemleri” ile sınırlı değil. 5378 sayılı Engelliler Kanunu ve yasaya bağlı olarak yayınlanmış “Erişilebilir İzleme ve Denetleme Yönetmeliği” gereği tüm eğitim kurumlarında bedensel, görme ve işitme engelli tüm bireylerin erişilebilirliğinin sağlanması gerekliliği, yasal çerçeve ile kesinleşmiştir. http://eyh.aile.gov.tr/mevzuat/ulusal-mevzuat/kanunlar/engelliler-hakkinda-kanun http://eyh.aile.gov.tr/mevzuat/ulusal-mevzuat/yonetmelikler/erisilebilirlik-izleme-ve-denetleme-yonetmeligi İşte bu mevzuatlar çerçevesinde var olan veya olabilecek erişilebilirlik sorunlarınızda, çözüm ortağınız olarak MEC ÇÖZÜM yanınızda olmaya taliptir.

Redhouse Yayıncılığın üyelerimiz için yüzde 60 indirimli eğitim"

Redhouse Yayıncılığın üyelerimiz için % 60 indirimli eğitim yayınlarına ilişkin duyurusu aşağıdadır.  

10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü"

Sağlık Bakanlığı tarafından Derneğimize gönderilen yazıda, “10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü Etkinlik Programı” kapsamında: Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan logo, afiş, broşür ve diğer dokümanların http://www.sggm.saglik.gov.tr/TR,21277/10-mayis-dunya-saglik-icin-hareket-et-gunu-materyalleri.html​  linkinden alınarak kullanılması, Logo, afiş  ve broşürlerin basım ve dağıtımının etkin bir biçimde yapılması, Öğrencilerinizin, öğretmenlerinizin, çalışanlarınızın SMS/e-posta aracılığı ile tema ve etkinlikler konusunda bilgilendirilmesi,  Görsellerin kurumsal web siteleri üzerinden görünür kılınması, sosyal medya planlamasının etkin bir şekilde yapılması, paylaşımlar sırasında “#hergün10binadım” etiketinin kullanılması Yapılan etkinliklere ait  fotoğraf ve videoların thsk.cokpaydasli@saglik.gov.tr posta adresi üzerinden Sağlık Bakanlığı ile paylaşılmasının önem arz ettiği bildirilmiştir.   Ekte Gençlik ve Spor Bakanlığının 81 il Gençlik Merkezleri 10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü Etkinlik Programları da yer almaktadır.​ Aşağıdaki görselleri indirmek için tıklayın  

Derslerin Enleri"

Bilindiği üzere Türkiye Özel Okullar Derneği Ortaokul ve Lise Komisyonları her yıl, farklı bir temada sempozyum veya çalıştaylar düzenlemektedir. Yönetici ve öğretmenler bu çalıştaylara  katılmakta ve/veya konuşmacı olarak yer almaktadır. Millî Eğitim Sistemi içerinde yer alan uygulamalar, yöntemler ve sorunların görüşüldüğü toplantılarda çözüm önerileri öncelikli olarak ele alınarak okulların kazanımlarını arttırmaya çalışılmaktadır. Bu yıl 13 Mayıs 2017 Cumartesi günü FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi ev sahipliğinde gerçekleşecek çalıştayda, branş öğretmenleri buluşarak derslerinin “En”lerini konuşacaklardır. “Branş Öğretmenleri Buluşması / Derslerimizin “En”leri” Çalıştayında; Marmara Koleji’nde Mart ayında yapılan ilk toplantıda saptanan derslerin olumlu ve olumsuz “En”leri tekrar değerlendirilerek, bunlara öneriler geliştirilecek ve öğleden sonraki oturumda ise iyi örnekler ele alınarak;   Müfredat kapsamı ve sıralaması göz önünde bulundurulduğunda, olumlu olarak değerlendirilen noktalar, mutlak kazanımların müfredat bazında uygulanabilirliği, disiplinlerarası işbirliği kapsamında derslerimizin En”lerinin bütünselliği ve etkin öğrenmedeki yeri, müfredat kapsamında hangi yönlerin geliştirilmesi gerektiği, geliştirilmesi gereken yönlerden hangilerinin değerlendirerek olumluya çevrilebileceği, farklılaştırılmış eğitim yöntemleri kapsamında değerlendirme, son bölümde ise çalıştaya katılan her katılımcı “iyi örnek” olarak değerlendirdiği uygulama, yöntem, teknik ve düşüncesini diğer katılımcılarla paylaşacaktır. Ana salonda Prof. Dr. Yankı Yazgan ve Prof. Dr. İrfan Erdoğan’ın konuşmacı olacağı Çalıştayın programı ektedir. Branşlar için başvurularda 20 kişilik kontenjan belirlenmiş olup müracaat önceliğine göre kayıt alınacaktır. Branşlar: ·         Lise branşları: Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Yabancı dil, İkinci yabancı dil, PDR ve Müdür Yardımcıları, ·         Ortaokul branşları: Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Matematik, Fen Bilgisi, Yabancı dil, İkinci yabancı dil, PDR ve Müdür Yardımcıları, ·         Lise ve ortaokulların ortak branşları: ÖDB, Resim, Müzik, Beden Eğitimi olarak belirlenmiştir. Katkı sağlayacak tüm branş öğretmenlerimizi Çalıştayımıza bekliyoruz. Katılım ücreti kişi başı 50 TL ‘dir. (KDV Dahil). Okullarımızın, 28 Nisan 2017 tarihine kadar Derneğimizin https://konferans.tozok.org.tr adresinden başvurularını yapmaları rica olunur. Saygılarımla

The LAnd Of Legend TEOG kampanyası"

The LAnd Of Legends Theme Park'ın TEOG öncesinde ve sonrasında, öğrenciler için hazırladığı kampanya detayları aşağıda verilmiştir. Özel Kampanya:  Aynı odada 2 çocuk 00-11,99 yaş çocuk ücretsiz olarak min 3 gece ve üzeri konaklamar için geçerli özel çalışmamız aşağıdaki gibidir. Gecelik oda başına : Yarım pansiyon Fiyat 580 TL/ maksimum 2 yetişkin.   3. Yetişkin farkı :  290 TL Çocuk indirimi: Aynı odada 2 çocuk 11,99 ‘ a kadar ücretsiz Minimum konaklama: 3 gece   Kampanya Süresi              : 27 Şubat 2017 – 15 Mart 2017 (Dahil ) Konaklama Aralığı             : 20 Nisan 2017 – 30 Nisan 2017 (Dahil)    

16.Geleneksel Eğitim Sempozyumu Sonuç Bildirgesi"

Sayın Kurucu, Kurucu Temsilcisi, Genel Müdür ve Kurum Müdürleri, Türkiye Özel Okullar Derneği tarafından düzenlenen “Eğitimde Öngörüler” temalı XVI. Geleneksel Eğitim Sempozyumu 26-28 Ocak 2017 tarihlerinde Antalya Kaya Riu Palazzo Otel’de gerçekleştirilmiştir. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sayın Orhan ERDEM, Finlandiya Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Sayın Jussi SOINI, MEB Müsteşar Yardımcısı Sayın Yusuf BÜYÜK, MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Sayın Kemal ŞAMLIOĞLU, MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Sayın Doç. Dr. Semih AKTEKİN, MEB Özel Öğretim Kurumları Daire Başkanları, özel öğretim kurumlarını temsil eden dernek başkanları,  yurtdışından gelen yabancı akademisyenler, ülkemizin önde gelen üniversitelerinden bilim insanları, eğitim uzmanları, yazılı ve görsel basın mensupları, özel okul kurucu, yönetici ve öğretmenlerinden oluşan 1200’ün üzerinde katılımcı ile gerçekleştirilen 16. Geleneksel Eğitim Sempozyumu’nun sonuç bildirgesi ektedir. Ek-1 Sempozyum Sonuç Bildirgesi Bilgilerinizi rica ederiz.   Saygılarımızla   Cem GÜLAN Yönetim Kurulu Eş Başkanı  Yusuf TAVUKÇUOĞLU Yönetim Kurulu Eş Başkanı  

19. Rehberlik Sempozyumu"

Değerli Eğitimciler ve Veliler; Türkiye Özel Okullar Derneği’nin geleneksel etkinlikleri kapsamındaki Rehberlik Sempozyumu’nun on dokuzuncusu, bu yıl SEV Amerikan Koleji tarafından düzenlenecektir. Kişiler arası ilişkilerde saygının ve desteğin hissedildiği, bireysel farklılıklara saygı gösterilen, okulun tüm paydaşlarının birbirine katkı sağladığı bir okul iklimi yaratmak tüm eğitim kurumlarının önceliklerindendir. Öğrenciler arası ilişkilerde akran baskısı ve zorbalık, olumlu okul iklimini tehdit eden en önemli etkenler arasındadır. Okulun kurallarını yöneten ve güvenliğini sağlayan okul yöneticileri ile rol model yetişkin konumundaki öğretmenler ve psikolojik danışmanlar birlikte çalışarak bu ortama olumlu katkı sağlarlar. Sempozyumumuz, akran baskısı ve zorbalığın türleri ve okul yaşantısındaki görünümleri ile ilgili uzman konuşmacıların sunumlarına ek olarak, hem psikoloji hem de eğitimbilim çerçevesindeki uygun müdahale örneklerini içeren deneyim paylaşımlarına yer vermektedir. Ayrıca koruyucu ve önleyici bir bakış açısı dahilinde okul paydaşlarının olumlu okul iklimine katkı alanları çok boyutlu olarak ele alınacaktır. “Daha Barışçıl Bir Okul İklimine Doğru” başlıklı sempozyumumuz, öğretmenler, okul yöneticileri, psikolojik danışmanlar, veliler ve eğitimle ilgilenen herkesin katılımına açıktır. Sempozyum bültenini ve programını ekte bulabilirsiniz.  Ek-1 Program Ek-2 Bulten

PISA Değerlendirme Raporları"

          PISA DEĞERLENDİRME RAPORLARI   1- PISA 2015 Ulusal Rapor1.pdf 2- PISA 2015 Results EXCELLENCE AND EQUITY IN EDUCATION VOLUME 1 3- PISA 2015 Results EXCELLENCE AND EQUITY IN EDUCATION VOLUME 2  4- EMİN KARİP TEDMEM  DİREKTÖRÜ  ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME PROGRAMI PISA 2015        
 1