Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi

Değerli Meslektaşlarımız,

Geleneksel hale gelen “Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi”, önce Uludağ Üniversitesi(4), Çukurova Üniversitesi, Burdur Üniversitesi ve Van-Yüzüncü Yıl Üniversitelerinde sempozyum formatında başarılı biçimde gerçekleştirilmiştir. 8.si Türkiye Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği Şemsiyesi altında Mersin Üniversitesi’nde düzenlenmiş ve kapsamı kongre boyutuna ulaşmıştır. Geçen bu süreç, beden eğitimi ve spor öğretmenliği alanının gelişmesine önemli katkılar sağladığı inancındayız.

Türkiye Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği olarak ülkemizdeki araştırmacıların Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanına özgü yeni araştırmalarının sesi olmayı bir mesleki sorumluluk olarak görüyoruz. Dünyada herhangi bir ülkedeki eğitim modellemelerinin uyarlanmasından yeni ve yaratıcı uygulamalara kadar beden eğitimi ve spor alanında eğitim-öğretimin niteliğini geliştirmeye yönelik yapılmış/yapılmakta olan her çalışmayı önemsiyoruz. Bu kongrede; Alanda yapılan çalışmaların, paydaşlarla tartışılmasını ve yeni yaklaşımlara neden olmasını bekliyoruz. Özellikle yeni beden eğitimi öğretim programımız ile çağdaş eğitim uygulamaları arasında gösterilebilecek, günümüz, yarınımız, geleceğimiz olabilecek çalışmaların kongremizde öncelikler arasında yer bulabileceğini düşünüyoruz.

19-22 Ekim 2017 tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi’nin temasını “Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Yeni Eğilimler ve Uygulamalar(BESÖ-YEU)” olarak belirledik. Üniversitelerin ilgili fakülte/yüksekokullarındaki araştırmacı akademisyenleri, saha çalışmalarıyla farklılıklarını kongremize yansıtabilecek öğretmenlerimizi, bağımsız araştırmacıları kongremize bir değer katmak üzere bekliyoruz. Bunun yanında Beden eğitimi öğretmenlerimizin yeni ve yaratıcı uygulamalarını atölye çalışması olarak video desteğinde sunmalarını da önemli bir fark yaratacaktır. Herhangi bir çalışma/araştırma yapmamış olan paydaşlarımızı da kongremiz aracılığıyla yeniliklerin farkında olmaya davet ediyoruz.

Kongremizde bilim kurulumuzun kongre temasını göz önünde bulundurarak seçeceği araştırmalar sözel bildiriler bölümünde yer alabilecekken, poster olmaya layık görülenler de ilgili salonlarda sergilenecektir.

Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi’nde siz değerli araştırmacıların sunduğu sözel bildiriler, alan indeksleri arasında seçkin bir yeri bulunan ERIC (EducationResources Information Center-Institute of EducationSciences)’te taranan Journal of Education and Training Studies (JETS) özel sayısında hakem değerlendirmelerinden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

Siz değerli araştırmacılarımızı, öğretmenlerimizi kongremizde ağırlıyor olmaktan mutluluk duyacağız.

Saygılarımızla

Türkiye Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği

 

Not: Program, katılım, konaklama ve transferlerle ilgili her türlü bilgi için http://tubed2017.org/tr