GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ - TOPLUM BİLİMLER ETKİLEŞİMİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

“GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ - TOPLUM BİLİMLER ETKİLEŞİMİ”  ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

                                 10-12 Mayıs 2017, Göztepe Kampüsü/ İstanbul

1.Çağrı

Sn. Bilim/Sanat İnsanlarımız, Akademisyenlerimiz, Araştırmacılarımız;

Konseyimizce düzenlenen ve “24. İstanbul Türk Müziği Günleri” kapsamında yer alacak olan,“Güzel Sanatlar Eğitimi -Toplum Bilimler Etkileşimi” Uluslararası Sempozyumu, 10-12 Mayıs 2017 tarihleri arasında,  Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Başkanlığı ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenecektir.

Ülkemizdeki Güzel Sanatlar Eğitimi alanı, üniversiteler bünyesinde gelişmekte ve her geçen gün yeni Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar, Güzel Sanatlar Fakülteleri, Sanat ve Tasarım Fakülteleri, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakülteleri, Müzik ve Sahne Sanatların Fakülteleri v.b.  açılmaktadır.

Çoğalma ile birlikte, bazı yanlışların da yeni kurulan kurumlara geçmesi kaçınılmazdır. Her yeni kurum, eski kurulan bir kurumu örnek almakta, ya da YÖK tarafından tek tip bir program gönderilerek uygulanması istenmektedir. Üniversiteler içindeki Güzel Sanatlar Kurumlarının, “hem sanat, hem bilim” olduğu bilincinin verilmesi konusundaki eksiklikler nedeniyle,  Güzel Sanatlar/Toplum Bilim etkileşimi göz ardı edilmektedir.

Diğer bilim dallarında görev yapan akademisyenlerin; sosyal yönlerinin geliştirilmesi, sanat/spor alanlarında çalışmalar yapması, gelişim açısından en doğal yoldur.

Bilinmektedir ki; birçok Toplum Bilim Akademisyeni, Güzel Sanatlarla amatör/profesyonel bir şekilde ilgilenmekte, ama bu çalışmalarını sergileyememektedir. Kısaca, günümüze kadar; Güzel Sanatlar’ın Toplum Bilimler ile olan ilişkisi ele alınamamış, topluma yön verecek ortak çalışmalar yazıya dökülememiştir.

Güzel Sanatlar Eğitimi’nden amaç; “sanatı iyi derecede özümseyen, yabancı dilde kendini ifade edebilen,  kaliteli sunum yapabilen, araştırmacı/derlemeci ruha sahip, örnek alınacak kişi olan, çalgısında gelişmeyi hedefleyen, etik olan, araştıran-derleyen, üreten, kısaca; “bilime/sanata, akademik bakabilen kişiler” yetiştirilmesidir. Toplum Bilim ise; “insan toplumlarının oluşum, işleyiş ve gelişim yasalarını inceleyen, insanın etkileşimi üzerinde çalışan, toplumla ilgili olayları bu yasalar ışığında ele alan” bilim dalıdır. Dolayısı ile Güzel Sanatların ve Toplum Bilimlerin ortak konusu insandır.

Bu sempozyum;  yukarıdaki arayışlara yardımcı olmak, sosyal çalışmaları önemsemiş ya da kendine görev edinmiş, Toplum Bilim ve Güzel Sanatlar Eğitimi akademisyenlerinin/ uzmanlarının, ortak/özel çalışmalarının sunulmasını sağlamak amacıyla yapılmaktadır.

Detaylı Bilgi ve Duyuru Yazısı için Tıklayın