BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 12 MAYIS 2018 EĞİTİMDE KURUMLAR ARASI DİYALOG SEMPOZYUMU

Sayın Kurucu, Kurucu Temsilcisi ve Kurum Müdürleri, 
 
Beykent Üniversitesi tarafından 12 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilecek“Eğitimde Kurumlar Arası Diyalog” (Ortaöğretim ve Yükseköğretim İletişimi) konulu Sempozyumu’na ilişkin duyuru yazısı ve program ektedir.
 
Bilgilerinizi rica ederim.

Ek-1 Duyuru Yazısı